THỦ TỤC XIN VISA NHẬP CẢNH VIỆT NAM

THỦ TỤC XIN VISA NHẬP CẢNH VIỆT NAM

THỦ TỤC XIN VISA NHẬP CẢNH VIỆT NAM VỚI MỤC ĐÍCH DU LỊCH

STT DANH MỤC GIẤY TỜ LOẠI GIẤY TỜ SỐ LƯỢNG THỜI GIAN DUYỆT
1 Hộ chiếu người xin nhập cảnh Bản photo 1
2 Ngày nhập cảnh dự kiến
3 Nơi nhập cảnh (tên sân bay, cửa khẩu…)
để dán Visa

THỦ TỤC XIN VISA NHẬP CẢNH VIỆT NAM VỚI MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

 STT   DANH MỤC GIẤY TỜ   LOẠI GIẤY TỜ   SỐ LƯỢNG  THỜI GIAN DUYỆT
  1   Mẫu đăng kí chữ kí + mẫu dấu   Gốc   1
  2   Mẫu Công Văn   Gốc   1
  3   Lịch làm việc   Gốc   1
  4   Giấy ủy quyền   Gốc   1
  5   Giấy giới thiệu   Gốc   1
  6   GPKD của công ty   Photo có dấu treo cty hoặc bản cc   1
  7   Giấy chứng nhận MST của công ty (nếu có)   1

THỦ TỤC XIN VISA NHẬP CẢNH KHẨN VÀO VIỆT NAM TẠI SÂN BAY

STT DANH MỤC GIẤY TỜ THỜI GIAN DUYỆT
1 Họ và tên – Ngày tháng năm sinh
2 Quốc tịch
3 Ngày hết hạn hộ chiếu
4 Ngày nhập cảnh dự kiến
5 Nơi nhập cảnh (tên sân bay, cửa khẩu…)
để dán Visa

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *