GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

STT DANH MỤC GIẤY TỜ LOẠI GIẤY TỜ SỐ LƯỢNG
  1   Hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế có giá trị   Bản sao   1
  2   Ảnh 4 x 6   Nền trắng   4
  3   Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động   Bản gốc   1
  4   Công văn xin tuyển dụng lao động nước ngoài   Bản gốc   1
  5   Lý lịch tư pháp của đương đơn xin tại nước sở tại   Bản gốc   1
  6   Lý lịch tư pháp của đương đơn tại Việt Nam   Bản gốc   1
  7   Bằng cấp liên quan   Bản gốc   1
  8   Giấy khám sức khỏe tại BV Việt Nam   Bản gốc   1

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG SẮP HẾT HẠN (CÙNG CÔNG TY ĐANG LÀM VIỆC)

STT      DANH  MỤC GIẤY TỜ   LOẠI GIẤY TỜ   SỐ LƯỢNG
  1    Giấy phép lao động cũ   Bản chính   1
  2   Ảnh 4 x 6   Nền trắng   4
  3   Hợp đồng lao động   Bản gốc   1
  4   Giấy khám sức khỏe tại BV Việt Nam   Bản gốc   1

CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐÃ HẾT HẠN (CÙNG CÔNG TY ĐANG LÀM VIỆC)

STT DANH MỤC GIẤY TỜ LOẠI GIẤY TỜ SỐ LƯỢNG
1 Hộ chiếu Bản sao 1
2 Ảnh 4 x 6 Nền trắng 4
3 Giấy phép lao động cũ Bản gốc 1
4 Hợp đồng lao động Bản gốc 1
5 Lý lịch tư pháp của đương đơn xin tại nước sở tại Bản gốc 1
6 Lý lịch tư pháp của đương đơn tại Việt Nam Bản gốc 1
7 Bằng cấp liên quan Bản gốc 1
8 Giấy khám sức khỏe tại BV Việt Nam Bản gốc 1
9 Giấy phép kinh doanh của công ty Bản sao 1

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *