Du học Hà Lan: trường đại học Fontys cử nhân ngành Information Technology in Business

Du học Hà Lan: trường đại học Fontys cử nhân ngành Information Technology in Business

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FONTYS, HÀ LAN

CỬ NHÂN NGÀNH INFORMATION TECHNOLOGY IN BUSINESS

(ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG KINH DOANH)

1. MÔ TẢ NGÀNH HỌC:

Một chuyên gia về công nghệ thông tin trong lĩnh vực kinh doanh là người biết cách áp dụng công nghệ thông tin trong việc điều hành, tổ chức công ty của mình, để khiến cho việc kinh doanh đạt được thành công.

Họ có thể phân tích được tình hình thực tế của công ty và quá trình sản xuất, kinh doanh của công ty, qua đó đưa ra các chiến lược giải pháp về công nghệ để giúp công ty phát triển.

Ví dụ như, Business IT này sẽ làm việc chặt chẽ với ICT – developer để cùng nhau xây dựng ra các qui trình làm việc, quản lý để giúp công ty có thể tiếp cận dễ dàng với khách hàng hơn, nhanh hơn, rẻ hơn và thấu hiểu nhu cầu của họ hơn.

Tốt nghiệp khóa học này, sinh viên có thể tìm kiếm các công việc như quản lý bộ phận IT của một tổ chức, xí nghiệp, hoặc chuyên gia phân tích và đánh giá qui trình vận hành của một tổ chức, qua đó, tư vấn tái cấu trúc.

Ngày nay, các ngân hàng, các công ty phân phối sản phẩm lớn như P&G, Unilever, bệnh viện…là các nơi rất cần nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

2. CÁC MÔN HỌC:

Year 1 Programming in C# System development
Databases Databases
Mathematics Supporting programming
Computer Systems Internet applications
Dutch Project
Project Management
Year 2 System development Business-IT program
Networking Professional skills
User Interface Design Databases
Supply Chain Management Service-Oriented architecture
Business Economics Trends & Hypes
IT-service management
E – Business
Year 3 Minor: Free choice from programmees offered by Fontys or pre-Master at TU/e Internship in International Company
Year 4 Enterprise Resource Planning Graduation Project in International Company
Business Intelligence

3. HỌC PHÍ:
6.500 eu/năm

4. YÊU CẦU ĐẦU VÀO:
Tốt nghiệp lớp 12
IELTS 6.0

ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC:

VP Hỗ Trợ Du Học Hà Lan – EduLand JSC

Hotline: 0975 656 541

VP: P.610, số 30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *