DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ LAN CẤP HỌC BỔNG OTS BẬC THẠC SỸ CHO SINH VIÊN VIỆT NAM KÌ HỌC THÁNG 9/2019

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ LAN CẤP HỌC BỔNG OTS BẬC THẠC SỸ CHO SINH VIÊN VIỆT NAM KÌ HỌC THÁNG 9/2019

📣📣DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ LAN CẤP HỌC BỔNG OTS BẬC THẠC SỸ CHO SINH VIÊN VIỆT NAM KÌ HỌC THÁNG 9/2019 📣📣
 
I. DÀNH CHO KHỐI KINH TẾ, KINH DOANH:
 
1. Amsterdam Business School, trường Đại Học Nghiên Cứu Ams
2. Masstricht School of Management
3. Nyenrode Business University
4. TIAS School for Business & Society
 
II. KHỐI Y, DƯỢC
 
1. University of Groningen
 
III. KHỐI NGHỆ THUẬT, KIẾN TRÚC
 
1. DasArts – Amsterdam University of Arts
2. Zuyd University of Applied Sciences
 
IV. NHIỀU KHỐI NGÀNH
 
1. Tilburg University
2. Radboud University
3. Rotterdam School of Management
4. Wittenborg University of Applied Sciences
5. Masstricht University
6. Hanze University of Applied Sciences
7. Vrije University of Amsterdam
8. NHL Stenden University of Applied Sciences
 
💧💧Áp dụng cho sinh viên Việt Nam ghi danh vào KÌ THÁNG 9/2019💧💧
 
CHI TIẾT HỌC BỔNG TỪNG TRƯỜNG VÀ HỖ TRỢ GHI DANH, HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG;
Hotline: 0975 656 541

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *